Hrvatski
slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

O nama

Udruga Pri?igin od 2006. organizira Festival pri?anja pri?a Pri?igin na tragu sasvim suvremenih svjetskih, a posebno europskih trendova, da se u Splitu (i Hrvatsk...

RUJANSKO OTKAZIVANJE

Dragi naši,

Ve? gotovo desetlje?e i pol za?u?eno se divimo vašoj vjernosti našem zajedni?kom festivalu i, kad nas pitaju „u ?emu je tajna Pri?igina?“, obi?no odgovaramo „u publici, pitajte njih, mi ne znamo“. Vaša vjernost i sve izdašnija brojnost iz godine u godinu postajale su klju?no pogonsko gorivo festivala koji ni u „staro-normalnim“ okolnostima nije bilo nimalo jednostavno organizirati. Pozornost koju ste posve?ivali svakome od pripovjeda?a, ?ak i onima kojima se potrefilo da baš te ve?eri ne zablistaju u najboljem izdanju, vaši osmijesi, povremeni grohot i redovito gromki ohrabruju?i aplauzi stalno su nas tjerali da, iznureni još i prije otvaranja festivala, iznova pogazimo ?vrstu prošlotjednu zakletvu „ma nikad više, majke mi!“ i za samo mjesec-dva krenemo pripremati sljede?i Pri?igin, onaj koji ?e se dogoditi tek za desetak mjeseci.

     Tako je bilo i lani: kratko poslije zatvaranja prošlogodišnjeg festivala (mislili smo, kao i svi, da je 13 zlosretan broj, pa smo ga nazvali „12.+1“, ako se sje?ate) po?eli smo slagati program ?etrnaestog izdanja. I, bogme, slo?ili smo ga, atraktivnijeg nego ikad, ali tad nam se me?u sudionike uvalila, sasvim nezvana, globalna zvijezda poznata pod imenom Covid-19. Šutljiva i zamorno nejasna, nimalo uskla?ena s pri?iginskim pravilima, a opet potpuno uvjerena da ?e se o njenoj pri?i pripovijedati još generacijama poslije nas…

     U redu, zaklju?ili smo, dosadit ?e i njoj ovdje do kraja ljeta. Napravit ?emo Pri?igin u rujnu, negdje na otvorenom, mo?da dan-dva kra?i, mo?da i siromašniji za nekoliko planiranih pripovjeda?kih programa, ali ne?e nama neka tamo bjelosvjetska protuha diktirati pravila i zabranjivati veselje!

     Sad smo, me?utim, ipak prisiljeni priznati poraz.

     ?etrnaestom Pri?iginu glave su došla tri „K“. Prvo je od njih, dakako – korona. ?ak ni najodva?niji pozvani sudionici ne usude nam se, zbog nje, sa stopostotnom sigurnoš?u potvrditi dolazak na festival od 24. do 26. rujna. A bez toga je nemogu?e pouzdano najaviti program: na što da vas zovemo, ako ni sami ne znamo?! Da, naravno, znamo da biste vi došli i naslijepo, ali tu se spoti?emo o drugo od ona tri „K“: kune. ?ak i skra?eni, improvizirani i okljaštreni Pri?igin koštao bi nas upola više od dosad uobi?ajenih izdanja festivala, a neki od dosad redovitih pokrovitelja nisu se ove godine nimalo isprsili. Kombinacija prvih dvaju „K“ dovodi nas u dilemu: na koliko dana da unajmimo predivan otvoreni prostor? Na sva tri planirana, na dva ili samo jedan? I što ako nas zezne tre?e „K“ – klima? U doba kad se ni najpouzdaniji svjetski meteorolozi više ne usude zaklinjati u vlastite vremenske prognoze dulje od tri dana – tko nam mo?e jam?iti da ni kiša niti vjetar ne?e upropastiti festival, i vama i nama?

     Ako nema veselja – to nije Pri?igin.

 

     Boljelo je, vjerujte, i zapravo smo više potuljeno šutjeli nego razgovarali, ali morali smo donijeti jedinu razumnu odluku: ?etrnaestog Pri?igina ipak ne?e biti.

 

Vidimo se u o?ujku (mo?da na ljeto, na jesen sljede?e godine), na petnaestom splitskom festivalu pri?anja pri?a! Vidimo se sigurno!

 

Organizacijski odbor Pri?igina

11.09.2020. 10:36:05

ODGODA PRI?IGINA

Dragi prijatelji Pri?igina,

 

     pri?a koju nitko me?u nama ne bi htio ni ispri?ati niti ?uti ipak se ostvaruje: ovaj nesretni virus natjerao nas je na to da ovogodišnje prolje?e zapo?ne bez festivala na koji se ve? tako lijepo bilo naviklo. Neslana šala kojom se COVID-19 narugao cijelom planetu natjerala je na gorak osmijeh i sve nas koji smo mjesecima pripremali 14. izdanje Pri?igina. I organizatore i moderatore i nesu?ene pripovjeda?e, pa onda zacijelo i vas – publiku bez ?ijeg bismo entuzijazma preko no?i ostali bez pogonskoga goriva.

     Danima ve? razglabamo o tome što napraviti: odgoditi festival, ili ga odr?ati svemu unato?? Odlu?imo li se za ovo drugo, opet su pred nama dvije mogu?nosti: ili ?emo pred polupraznim gledalištem odr?ati program s prorije?enim brojem sudionika, ili ?emo (u skladu s onom narodnom „bolje da umre selo neg' obi?aj!“) riskirati i kao uvijek do?i svi, pa što bude nek bude, makar se i odmah po Pri?iginu Split pretvori u najvrelije ?arište zaraze u Hrvatskoj.

     Na kraju smo, a pogotovo u svjetlu najnovijih restriktivnih preporuka Nacionalnog sto?era civilne zaštite, odabrali prvu mogu?nost i odlu?ili festival odgoditi do nekog veselijeg, Pri?iginu primjerenijeg termina. Nalagala nam je to odgovornost prema svakom vašem dosadašnjem osmijehu i aplauzu, a presudila naša nasušna potreba za svakim od njih.

     Ne brinite ni za selo nit' za obi?aj, pre?ivjet ?e oboje!

 

Vaši pri?iginaši     

10.03.2020. 10:44:29

PRI?IGIN 2020

Draga naša publiko, suradnici i prijatelji Pri?igina!

Svake godine najavljujemo festival jednim pozdravnim tekstom, uvijek se iznova ?ude?i brojkama koje rastu i koje su, ovo vam sigurno poznato zvu?i iz politike, jednako priznanje koliko i odgovornost. Osim tog iskrenog ?u?enja, nemamo se ?ega dodatno uhvatiti. ?etrnaest nije simboli?an broj kao trinaest, niti zahvalan za interpretiranje kao petnaest. No i takav, reklo bi se neupadljiv, on za nas predstavlja kontinuitet, neprekinut niz prijateljskog pripovijedanja, slušanja i dru?enja dug, eto, ?etrnaest godina. Lijepo je imati takve miljokaze u ?ivotu, u ovom vremenu svakodnevnih promjena, kaosa i nestabilnosti. Ovakav jedan festival - postojan, redovit, pouzdan. Kao neku vrstu oslonca ili ?ak – kako nam neki ka?u - utjehe. Drugi neka se mijenjaju, presvla?e, preimenuju, prebacuju, preslaguju i preorijentiraju. Pri?igin ostaje.

Previše je kratka ova forma uvoda da bismo u njoj zahvalili svima poput govornika na velikim sve?anostima, ili upozorili na neke va?ne društvene probleme, ili pak uputili neke va?ne poruke koje ?e još dugo odjekivati. Umjesto zahvale, tu je zadovoljstvo svakog od nas što je dio ove prekrasne zajedni?ke ?arolije. Što se ti?e upozoravanja, to ?e ionako odraditi naši gosti kroz svoje pri?e. A što se ti?e odjeka poruke, odjekivat ?e smijeh i pljesak proizašao iz fascinantne ?injenice da ?e se na jednom mjestu na?i desetak organizatora, pedesetak gostiju i ?etiri tisu?e gledatelja. Dru?iti se pet dana u vremenu kada nitko nema vremena ni za polusatnu kavu. Smijati se i razi?i vedri i nasmijani, kao neki vjesnici prolje?a u gradu. Neka tako bude i ovaj put.

Do?ite na ?etrnaesti Pri?igin i nahranite se pri?ama naših i vaših pripovjeda?a!

Vaši  pri?iginaši!

Program festivala pogledajte ovdje:

  PROGRAM FESTIVALA

04.03.2020. 13:06:45
|<  <<  1 2 3 4 5  ...  >>  >|